przez organizacje pozarządowe
w 2013 roku

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego uchwałą nr 298/2013 z dnia 06.08.2013 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzeskiego w 2013 roku w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”.

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej:

 

Wydrukuj stronę