- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie CRP – Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw – Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż „Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych" CRP CENTRALNEGO REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza Weterynarii.
Rejestr wszystkich podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (z indywidualnym niepowtarzalnym numerem weterynaryjnym) jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany bez jakichkolwiek opłat.
Aktualny wykaz podmiotów nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjną jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913

OR.1431.16.2013