Wspólna Wigilia środowisk kombatanckich z władzami powiatu i miasta reprezentowanymi przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Stanisława Kowalczyka oraz Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyła się w przeddzień rodzinnych Wigilii 23.12.br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu. Spotkanie otoczył opieką kapłańską ks. Dziekan Bolesław Robaczek.

We wspólnej Wigilii uczestniczyli również przedstawiciel Brzeskiego Pułku Saperów mjr Błażej Lenard oraz prezesi i wiceprezesi organizacji kombatanckich: Janina Góral, Alicja Zbyryt, Mieczysław Smaś, mjr dr Jan Majewski, dr Józef Duda, Witold Szcześniak, Benedykt Jędrzejczyk, Roman Domański, Alicja Heflich.

Narodziny Jezusa Chrystusa to najpiękniejsze katolickie święto. Różne środowiska, grupy zawodowe i społeczne spotykają się w okresie Adwentu, aby podzielić się białym opłatkiem – symbolem miłości i przebaczenia. Wśród nich są ci, którzy stanowią trzon naszej państwowości – Kombatanci. W podeszłym wieku, często niesprawni fizycznie, zmęczeni trudami codziennego dnia, a mimo tego pełni niezłomnego ducha i chęci spędzenia wspólnych chwil i wspólnej modlitwy w gronie przyjaciół i znajomych.

W takim towarzystwie życzenia „abyśmy za rok spotkali się w tym samym składzie” nabierają wręcz symbolicznego znaczenia.

 

Pełnomocnik Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę