powiat brzeski inwestuje w Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu

 

Powiat Brzeski otrzyma wsparcie na kolejną bardzo ważną i długo wyczekiwaną inwestycję. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR nasz wniosek dotyczący Kompleksowej Modernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu wraz z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych otrzymał dofinansowanie w kwocie prawie 8 mln zł. Zakres planowanej inwestycji obejmie m.in.: dostosowanie budynku dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, wybudowana zostanie winda, sala gimnastyczna zostanie dostosowana dla potrzeb rozwojowych uczniów, zmodernizowane zostaną klasy z wyposażeniem multimedialnym, powstanie sala terapeutyczna ze sprzętem rehabilitacyjnym, toalety zostaną gruntownie przebudowane, wymienione zostaną drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacje co, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, ppoż oraz wymienione zostanie oświetlenie awaryjne, ocieplone zostaną ściany w gruncie wraz z wykonaniem hydroizolacji. Zagospodarowany zostanie również teren wokół szkoły (dojścia, dojazdy, utwardzenie terenu, miejsca parkingowe), powstanie wiata z utwardzonym terenem służąca jako miejsce zabaw dla dzieci, dotychczasowy plac zabaw zostanie rozbudowany.

Dofinansowanie naszego projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Pana Marcina Ociepy – Wiceministra Obrony Narodowej, a także Pana Tomasza Witkowskiego – Wicewojewody Opolskiego.

Wydrukuj stronę