Powiat brzeski zawsze był otwarty i przyjazny dla inwestorów. Dowodem tego może być wspólnie zorganizowane spotkanie przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu dnia 23 marca 2011 r. w brzeskim Ratuszu. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń organów zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na budowę oraz dopuszczenie do użytkowania z doświadczeniami projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru uczestniczącymi w tym procesie w celu wyeliminowania wielu niepotrzebnych sytuacji konfliktowych pomiędzy projektantem, kierownikiem budowy czy organem administracji budowlanej.

Spotkanie otworzył Wiktor Abramek przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Gości przywitał i wprowadził w tematykę Janusz Gil Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego.

Na spotkaniu przedstawiono główne zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zbigniew Jakubowski z Państwowej Inspekcji Pracy omówił przykłady poważniejszych wypadków w budownictwie na Opolszczyźnie. Głos zabrał Edward Bublewicz Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego szczegółowo charakteryzując przedkładane dokumenty o pozwolenie budowlane, czy zgłaszanie robót budowlanych, natomiast Aneta Łakoma Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego przedstawiła najczęściej występujące błędy we wnioskach o pozwolenia wodno – prawne. Krystian Walkowiak Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przybliżył zebranym podstawowe uchybienia wynikające z doświadczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Podsumowania spotkania dokonał Wiktor Abramek przewodniczący OPL OIIB dziękując zebranym za udział w tego rodzaju konsultacjach.
 
M.S.
 
 
 
Wydrukuj stronę