Subregion Brzeski, który tworzą Gminy Brzeg, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz, Oława i Powiat Brzeski, otrzymał blisko 3 mln zł. na realizację działań, które mają wzmocnić współpracę w ramach tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych.

Powstanie Subregionu poprzedzone było spotkaniami, które z inicjatywy starosty Macieja Stefańskiego odbyły się w Starostwie jeszcze w 2013 roku. Do tego czasu powstały już subregiony Nyski, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski i Aglomeracja Opolska. Brak inicjatywy mógł skutkować wyeliminowaniem samorządów skupionych wokół Brzegu z możliwości otrzymania dofinansowania do projektów unijnych. W trakcie spotkań ustalono ostateczny skład członków Subregionu mających siedziby na terenie naszego powiatu, do którego nie weszły Gminy Grodków ( już wcześniej została członkiem Subregionu Nyskiego) i Lewin Brzeski (przystąpił do Aglomeracji Opolskiej). Każdy z partnerów Subregionu, po odjęciu środków na stworzenie dokumentów strategicznych otrzyma ok. 470 tysięcy zł.

W ramach tej kwoty Powiat Brzeski zamierza opracować dokumentację techniczną na zadanie pn.”Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu’, która może kosztować ok. 400 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 70 tys. zł. i ewentualne oszczędności poprzetargowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji na rozbudowę i kapitalny remont Zakładu Opieki Leczniczej w BCM i na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu.

Budowa bloku operacyjnego jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym przed jakim obecnie stoi Powiat Brzeski. Funkcjonujący obecnie blok operacyjny jest mocno wyeksploatowany i nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zgodnie z opracowaną koncepcją spośród czterech wariantów za najkorzystniejsze rozwiązanie wybrano usytuowanie nowo projektowanego bloku na wewnętrznym placu pomiędzy istniejącymi budynkami. Zakłada się budowę parterowego budynku o powierzchni ok 1000 m² połączonego ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. W bloku znajdą się 3 sale operacyjne, centralna sterylizatornia, centralna dezynfekcja łóżek. Zakłada się budowę dodatkowego dźwigu, który umożliwi komunikację ze wszystkimi kondygnacjami i pozwoli na bezkolizyjny transport pacjentów.

Według wstępnych szacunków koszt budowy bloku operacyjnego to kwota 8,5 – 10 mln zł. i na zapewnienie jego finansowania Powiat w swoim budżecie przygotował emisję obligacji o wartości 10 mln. zł. Równolegle poszukiwane są środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Powiat Brzeski w ostatnich latach w ramach własnych i zewnętrznych środków zainwestował w brzeski szpital blisko 20 mln zł. na co złożyły m.in. budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, termomodernizacja budynków szpitala, zakup sprzętu medycznego.

W bieżącym roku będzie realizowana także informatyzacja BCM na co Powiat w swoim budżecie przeznaczył 1,6 mln. zł.

 

Mieczysław Niedźwiedź

naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Wydrukuj stronę