baner

Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański podpisał umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego informatyzacji brzeskiego szpitala. Jego wartość to 1 936 785, 00 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 645 817, 68 zł.
Przypomnijmy, że chodzi o stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego, wraz z wprowadzeniem portalu medycznego udostępniającego e-usługi publiczne z obszaru zdrowia.
Dzięki tej inwestycji brzeski szpital wzbogaci się o nowoczesny sprzęt informatyczny. Uruchomione zostaną też 4 systemy teleinformatyczne (szpitalny, radiologiczny, laboratoryjny oraz portal medyczny). Ponadto wdrożonych zostanie pięć e-usług skierowanych do pacjentów (rejestracja na wizytę; przypomnienie SMS/e-mail o terminie wizyty lekarskiej lub badania; uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta; zarządzanie kolejkami pacjentów; elektroniczna książeczka nadciśnieniowca) oraz jedna e-usługa dająca możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej innej placówce. Projekt zakłada również przeszkolenie 320 osób w zakresie obsługi wdrożonych systemów.
Zaplanowane działania przyczynią się do zwiększenia dostępności e-usług z zakresu zdrowia oraz do poprawy efektywności zarządzania i upowszechnienia komunikacji elektronicznej w Brzeskim Centrum Medycznym.
Informatyzacja daje wiele korzyści. Dzięki niej każdy pacjent otrzyma dostęp do swojej dokumentacji skondensowanej w formie elektronicznej, a co za tym idzie dokładnej informacji o stanie swojego zdrowia – przeprowadzonych badaniach, diagnozach, czy stosowanych lekach. Te informacje można będzie również przesyłać pomiędzy szpitalami, a to daje ogromne możliwości w przypadku gdy pacjent trafia do lecznicy znajdującej się w innej miejscowości, a nawet poza granicami kraju.
Na informatyzacji skorzysta również dyrekcja Brzeskiego Centrum Medycznego. Daje ona bowiem szybki dostęp do wielu statystyk i informacji dotyczących działania poszczególnych oddziałów, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie oszczędności.
Wcześniej, ze środków Powiatu Brzeskiego, wykonana została w brzeskim szpitalu nowa sieć logiczna wraz z instalacją elektryczną. Wartość tej inwestycji to prawie 1 mln zł.

Wydrukuj stronę