Powiat brzeski położony jest w zachodniej części województwa opolskiego, na Nizinie Śląskiej w dorzeczu środkowej Odry. Zajmuje powierzchnię 877 km2, którą zamieszkuje około 91 tys. ludności. Ludność skupiona jest w trzech miastach: Brzegu, Grodkowie i Lewinie Brzeskim oraz trzech gminach wiejskich: Skarbimierzu, Lubszy i Olszance.

 

Przez teren powiatu przebiega najstarsza w obecnych granicach Polski linia kolejowa z Wrocławia do Opola, która jest fragmentem połączenia międzynarodowej trasy z Europy Zachodniej przez południową Polskę na Ukrainę.

Brzeg posiada także lokalne połączenie kolejowe z Nysą. Przez teren powiatu przebiega autostrada A4, która docelowo, podobnie jak linia kolejowa, będzie głównym korytarzem drogowym łączącym Europę Zachodnią z Ukrainą.

Położenie powiatu dokładnie w połowie odległości pomiędzy Opolem a Wrocławiem oraz dogodne połączenia kolejowe i drogowe sprawiają, że powiat brzeski jest jednym z najatrakcyjniejszych powiatów w województwie opolskim pod względem przyszłych inwestycji. Wokół wjazdu na autostradę w Przylesiu znajdują się niezagospodarowane, uzbrojone tereny inwestycyjne położone na terenie gmin Grodków i Olszanka (łącznie ponad 100 ha).

W odległości 10 km od zjazdu z autostrady – w gminie Skarbimierz, na terenach byłego lotniska wojskowego armii radzieckiej, zlokalizowany jest obszar inwestycyjny o powierzchni 410 ha.

Powiat brzeski słynie z licznych zabytków reprezentujących różne epoki historyczne i style budowlane. Najsłynniejsze z nich powstały w okresie gotyku i renesansu. W miastach warto zobaczyć ciekawą zabudowę oraz zabytkowe ratusze: renesansowy w Brzegu, klasycystyczny w Lewinie Brzeskim i późnoklasycystyczny w Grodkowie. Na terenie powiatu znajdują się liczne malownicze pałace, zamki, dwory i rezydencje, lepiej i gorzej zachowanych. Można je spotkać między innymi w: Brzegu, Garbowie, Zwanowicach, Jankowicach Wielkich, Janowie, Jędrzejowie, Kopicach, Krzyżowicach, Lewinie Brzeskim, Łosiowie, Małujowicach, Michałowie, Mikolinie, Obórkach, Olszance, Sulisławiu, Wronowie. Po niektórych pozostały jedynie ruiny i otaczające je parki.

Jedną z większych atrakcji powiatu jest XIII wieczny, zbudowany przez Bolka I Świdnickiego Zamek Piastów Śląskich w Brzegu zwany „Śląskim Wawelem”. Gruntowne przebudowy dokonane za panowania Fryderyka II (1480-1547) oraz Jerzego II (1523-1586) ze średniowiecznej budowli gotyckiej uczyniły renesansową rezydencję pałacowo-zamkową, jedną z najpiękniejszych budowli tego typu w Polsce. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Piastów Śląskich. W podziemiach muzeum mieści się otworzona w grudniu 2004r nekropolia Piastów Śląskich. Zamek zdobią ponadto zrekonstruowane renesansowe ogrody włoskie.

Inną ciekawą budowlą jest pochodzący najprawdopodobniej z XIX wieku, zbudowany przez jednego z właścicieli byłej komandorii, Jana Gotfryda Briegera, pałac w Łosiowie.Pałac jest jednorodny stylistycznie, posiada cechy późnego historycyzmu z nawiązaniem do form barokowo-klasycystycznych. Na uwagę zasługuje również pałac w Jędrzejowie będący w średniowieczu własnością niemieckiego zakonu rycerskiego NMP. Swój obecny kształt pałac zawdzięcza przebudowie dokonanej w 1882 roku przez Harry’ego von Francken-Sierstorpff.

Po zamku w Kopicach zostały niestety już tylko ruiny. Niegdyś mówiono o nim „pałac na wodzie”, gdyż otoczony był z trzech stron rozległymi wodami. Wokół rozciągał się park krajobrazowy. Wrażenie to pogłębiały dodatkowo kamienne figury zwierząt w naturalnych rozmiarach oraz fontanny. Współcześnie pałac stanowi romantyczne ruiny, które mają być w najbliższym czasie zabezpieczone i być może udostępnione turystom.

W powiecie brzeskim znajdują się również zabytkowe obiekty sakralne. Do najbardziej znanych należą: kościół św. Mikołaja, kościół p.w. Św. Jadwigi, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, kościół św. Michała Archanioła w Grodkowie oraz gotycki kościół św. Piotra i Pawła w Lewinie Brzeskim. Najstarszym brzeskim zabytkiem jest kościół św. św. Piotra i Pawła z XIII wieku będący w odbudowie. Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych powiatu brzeskiego jest Szlak Polichromii Brzeskich. Jest to największe tego typu skupisko malowideł w Polsce, zdobiących ściany, stropy i sklepienia kościołów w 18 miejscowościach, położonych w okolicach Brzegu. Twórcą tych malowideł był malarz, nieznanego pochodzenia, zwany Mistrzem Brzeskich Pokłonów Trzech Króli.

Za początek tego szlaku uznaje się kościół pw. Św. Mikołaja w Brzegu. Dalej wiedzie on przez Brzezinę, Zielęcice, Małujowice, Łukowice Brzeskie, Bierzów, Przylesie, Obórki, Krzyżowice, Pogorzelę, Gierszowice, Łosiów, Strzelniki i Kruszynę by na końcu znów powrócić do Brzegu. Szlak Polichromii nie obejmuje jednak wszystkich miejscowości, w których odkryto ślady średniowiecznych malowideł.

Powiat Brzeski jest położony na Nizinie Śląskiej gdzie spotykają się Dolina Odry i Dolina Nysy Kłodzkiej. Przepływająca przez teren powiatu Odra dzieli ten obszar na dwie części. Część prawobrzeżna charakteryzuje się największymi w powiecie terenami leśnymi, które stanowią przedłużenie Lasów Stobrawsko – Turawskich. Lewobrzeżna część powiatu jest mniej zalesiona i posiada lepsze gleby. Lasy powiatu brzeskiego charakteryzują się dużą różnorodnością i niezwykłym bogactwem form przyrodniczych.

Na terenie Gmin Lubsza i Olszanka ustanowiono 5 rezerwatów przyrody objętych częściową formą ochrony: rezerwat „Przylesie”, „Leśna Woda”, „Rogalice”, „Lubsza” i „Śmiechowice”.

Oprócz ciekawych terenów leśnych zainteresowaniem turystów cieszą się miejsca, w których można odpocząć nad wodą. Na terenie powiatu infrastrukturę wodną stanowi Odra i jej dopływy, kanał Odry, a także Nysa Kłodzka. W Kościerzycach, Ptakowicach i Głębocku znajdują się akweny chętnie odwiedzane w okresie letnim przez wczasowiczów.

Tym, którzy chcą skorzystać z kąpieli powiat oferuje baseny, zarówno kryte jak i letnie. W Brzegu znajduje się kryty kompleks wodny z pływalnią, urządzeniami do hydromasażu i zjeżdżalnią a w Lubszy zabytkowy, pochodzący z połowy lat 30., basen odkryty o wymiarach olimpijskich. Zespoły sportowe mogą korzystać z oddanej przez powiat brzeskie w 2005roku do eksploatacji olimpijskiej hali sportowej w Grodkowie. Zaplecze kulturalne powiatu stanowią: Brzeskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna wraz z trzema filiami, Powiatowa Biblioteka w Grodkowie, Filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Piastów Śląskich i dwie galerie. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia wyjątkowego i przyjaznego Powiatu Brzeskiego. Przedsiębiorców zachęcamy do zainteresowania się ciekawymi – ze względu na swoje wyjątkowe położenie – terenami inwestycyjnymi, a turystów do zobaczenia unikatowych zabytków i skorzystania z bogatej oferty kulturalnej.

Wydrukuj stronę