Co to jest afrykański pomór świń i jak się szerzy?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza dla ich zdrowia i życia zagrożenia.
Afrykański pomór świń jest przyczyną strat gospodarczych z powodu wydatków ponoszonych na zwalczanie choroby oraz zakazów w sprzedaży zwierząt, mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z rejonu występowania choroby w kraju i za granicę .

Wirus ASF jest oporny na warunki środowiska i w zależności od warunków przeżywa:
• we krwi świń – 18 tygodni,
• w odchodach świń – 60 – 100 dni w temperaturze pokojowej,
• w surowym mięsie w temperaturze 4 st. C – 150 dni,
• w mięsie mrożonym około 1000 dni,
• w szpiku kostnym – do 6 miesięcy,
• w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 miesięcy.

Szerzenie się zakażenia wśród świń jest możliwe:
• przez bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi,
• przez kontakt ze zwierzętami niewrażliwymi na zakażenie, które miały kontakt z zakażonymi zwierzętami,
• za pośrednictwem osób obsługujących zwierzęta lub odwiedzających gospodarstwo,
• przez kontakt z odpadkami żywnościowymi, zlewkami kuchennymi,
• za pośrednictwem zakażonej paszy, wody, ściółki, narzędzi, odzieży, środków transportu oraz maszyn rolniczych.
Rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terytorium Polski wśród dzików, może nastąpić poprzez:
• przewożenie (przemyt) przez wschodnią granicę produktów żywnościowych,
• skarmianie resztkami żywności świń lub wyrzucanie do lasu odpadków i kontakt z nimi dzików;
• migrację dzików z rejonów, gdzie występuje ASF – w szczególności województwa wschodniej Polski;
• środki transportu;
• nielegalne przewożenie niebadanych dzików z obszarów: objętego ograniczeniami, zagrożenia oraz ochronnego.
Od 2007 roku ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na Białorusi.
Od 2014 roku ASF wykryto na: Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Bułgarii oraz w Polsce.
Przestrzegając zasad bioasekuracji chronisz swoje gospodarstwo przed ASF!

 

Wydrukuj stronę