W środę (14.07), dzięki porozumieniu Powiatu Brzeskiego i Gminy Brzeg o współfinansowaniu inwestycji, ruszył remont chodnika przy ulicy Piastowskiej w Brzegu. Prowadzony będzie na odcinku od Placu Dworcowego po skrzyżowanie z ulicą Długą i Bolesława Chrobrego.

W trakcie remontu wykonawca wymieni podbudowę oraz na nowo ułoży nawierzchnię chodnika i wjazdów na posesje.

Wycięte zostaną także drzewa, które w większości znajdują się w złym stanie. Zastąpią je jednak nowo nasadzone rośliny. Z uwagi na historyczny charakter ulicy oraz potrzebę zachowania zieleni, z której słynie Brzeg (nazywany często zielonym miastem), także miejsca wcześniejszych wycinek zostaną uzupełnione drzewami.

Zakończenie prac, prowadzonych na obszarze ochrony konserwatorskiej pod nadzorem służb ochrony zabytków, przewidywane jest na koniec października.

Radosław Preis
Główny Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Wydrukuj stronę