Informacja

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu dot. decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego znak GIS PR- 073-44/MB/12 z dnia 9 października 2012 r. uchylającej decyzję nr GIS-PR-073/MB/12 z dnia 16 września 2012r.  wstrzymującej wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu. sprowadzonymi z Republiki Czeskiej .

W dniu 9 października 2012r. Główny Inspektor Sanitarny uchylił decyzję własną nr GIS-PR-073/MB/12 z dnia 16 września 2012r. dotyczącą wstrzymania obrotu napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 20%,  wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

 

Główny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej www.gis.gov.pl podaje, że cyt. „ Zgodnie z oficjalną informacją, przekazaną do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez czeskie Ministerstwo Rolnictwa, wyniki śledztwa policyjnego i ustaleń innych organów kontrolnych wskazują, że przedmiotem legalnego eksportu były wyłącznie bezpieczne alkohole pochodzące z legalnej produkcji.

 

W badaniach alkoholu przywiezionego indywidualnie z Czech i przekazanego do badań przez osoby prywatne do badania w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono w kilku przypadkach przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanolu. W związku z tym, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed nabywaniem i spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia. Spożywanie takiego alkoholu wiąże się z ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia, utratą wzroku, a nawet śmierci.”

 

 

 

 
 
Wydrukuj stronę