Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

 • wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
 • liczne padnięcia świń w każdym wieku;
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
 • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
 • biegunka, często z domieszką krwi.

U dzików mogą pojawić się następujące objawy:

 • zwiększone padnięcia;
 • osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze;
 • duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
 • biegunka, często z domieszką krwi.

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną).
Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru – co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • uniemożliwienia wstępu do gospodarstwa osobom postronnym.

Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

 

Wydrukuj stronę