Sprawy rozpatrywane przez Wydział Budownictwa tj.:

– wnioski o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę,

– wnioski o pozwolenie na rozbiórkę,

– wnioski o przeniesienie pozwolenia na budowę/zgłoszenia na inną osobę,

– zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

– zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania,

– zaświadczenia o samodzielności lokalu,

– wnioski o dzienniki budowy,

– potwierdzanie ostateczności decyzji

należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg.

Inne pisma i uzupełnienia do spraw w formie pisemnej (max. 5 kartek) można wrzucać do skrzynek podawczych znajdujących się przed budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23 i ul. Robotnicza 20. Uzupełnienia do spraw można również przesłać drogą elektroniczną i poprzez platformę ePUAP, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Budownictwa.

Wzory wniosków dostępne są pod adresem:  https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-budownictwa/

Kontakt z pracownikami Wydziału Budownictwa:

NACZELNIK 77 549 34 04 pok. 9 m.krawiecka@brzeg-powiat.pl
 

(SEKRETARIAT)

 

77 549 34 00  

pok. 12

 

sekretariat-bud@brzeg-powiat.pl

77 549 34 01
Starszy inspektor  

77 549 34 05

 

pok. 8

Inspektor a.lukawska@brzeg-powiat.pl
Inspektor 77 549 34 07 pok. 6 b.rogowska@brzeg-powiat.pl
Wydrukuj stronę