INFORMACJA DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

 

  Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?

  • Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały w rejonach i krajach gdzie wystąpił ASF lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne;
  • Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę i ściółkę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  • Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne – utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt:
  • Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia – bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;
  • Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

 

Jak myśliwi i leśnicy mogą pomóc w zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń?

  • zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;
  • przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież);
  • myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;
  • nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
  • myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać                                 o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.

 

ASF dotyczy świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach.

 

 

Wydrukuj stronę