Informacja dla osób ubiegających się o skierowanie
do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 
 
Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że zgodnie z art. 172 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz.654) wniosek o skierowanie
do zakładu opiekuńczo-leczniczego składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
tj. lekarza, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia ul. Wyszyńskiego 23, pok.21
lub pod nr tel.(77) 444 20 44
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia
Anna Niesłuchowska
 
Wydrukuj stronę