06.06.2013r. młodzież klas I i II Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wzięła udział w pierwszej grze miejskiej ,,Brzeg, jakiego nie znam’’, która rozpoczyna cykl podobnych imprez mających stać się jednym ze znaków firmowych naszej szkoły.

 

Chcemy jak mieszkańcy innych polskich miast wykorzystać przestrzeń miasta lub powiatu brzeskiego do celów edukacyjnych, wychowawczych i po prostu do dobrej zabawy. Gra miejska jest aktywną formą rozrywki, w czasie której uczniowie mogą nabyć lub sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. W tego typu działaniach można także sprawdzić swoje umiejętności, nauczyć się współpracy, odpowiedzialności i punktualności.

Nasza pierwsza gra wymagała wiedzy z zakresu kompetencji władzy samorządowej, odwiedziliśmy Starostwo Powiatowe, gdzie grupa uczniów miała bardzo ciekawe i pouczające spotkanie z Sekretarzem Powiatu Brzeskiego Panem Krzysztofem Konikiem. Kolejnym etapem było poznawanie tajemnic Krypty Piastów w Muzeum Piastów Śląskich i podróż w czasie z Dyrektorem Pawłem Kozerskim. Zdobywaliśmy klucz do Wieży Ratuszowej gdyż trzeba było odnaleźć miejsce, z którego można oglądać panoramę miasta z przedwojennej pocztówki. Młodzież odszukała miejsca nieistniejących już pomników i porównała je ze starymi zdjęciami Brzegu sprzed II wojny światowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i zorganizowania naszej gry, szczególnie Panu Staroście Maciejowi Stefańskiemu, Sekretarzowi Powiatu Panu Krzysztofowi Konikowi, Dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich Panu Pawłowi Kozerskiemu, kierownikowi Ratusza Panu Janowi Knychowi oraz Prezesowi Dolnośląskiego i Opolskiego Samorządu Przewodników Turystycznych Panu Tadeuszowi Jurkowi.
 
Małgorzata Lityńska
Wydrukuj stronę