Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Brzegu zorganizował spotkanie informacyjne, które odbyło się w dniu 25.05.2011 r.

 

Powyższe spotkanie adresowane było do klubów sportowych naszego powiatu.

Obecny na spotkaniu Pan Rafał Nocoń z Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej w Opolu przedstawił uczestnikom spotkania możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na działalność sportową (wyposażenie klubu czy choćby współpraca międzynarodowa z innymi klubami).
Zainteresowane stowarzyszenia oraz kluby prosimy o kontakt z LPI w celu zorganizowania kolejnego takiego spotkania.
 
 
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
tel./fax: 77 444 17 78
e-mail: lpi@brzeg-powiat.pl
 
 
 
 
Wydrukuj stronę