Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu zorganizował po raz kolejny pomysłową i zabawną imprezę zmierzającą do uaktywnienia ludzi dojrzałych. W Sali Stropowej Ratusza doskonale bawiło się około 160 osób. W rytmach zespołu „Twins” emeryci tańcowali do samej północy.

Atrakcją wieczoru był konkurs na „Najlepszy wypiek”. Zgłoszone do konkursu torty, babki oraz chlebki były prawdziwym pokazem sztuki cukierniczej. I miejsce i złoty medal otrzymała Pani Danusia. Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Najwięcej śmiechu wzbudzały konkurencje sprawnościowe, w których Panie wykazały się

Uczestnicy zabawy chcieli serdecznie podziękować Staroście Powiatu Brzeskiego Maciejowi Stefańskiemu, Burmistrzowi Brzegu Wojciechowi Huczyńskiemu, kierownikowi Ratusza Janowi Knychowi oraz prezesowi PZERiI Zbigniewowi Kaweckiemu za zorganizowanie tak udanej, pełnej rodzinnego klimatu imprezy, która jeszcze bardziej zjednoczyła środowisko ludzi dojrzałych. 28.05. br. tym razem w „Wozowni” odbędzie się kolejna zabawa organizowana przez PZERiI.

 

Marek Raczyński

Wydrukuj stronę