Dziś (06.11) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu uroczyście otwarto nowe pracownie zawodowe: grafiki i poligrafii cyfrowej oraz logistyczną. Uruchomiono także Szkolny Punkt Informacji i Kariery.  Dzięki tej inwestycji młodzież zyskał nowe miejsca do praktycznej nauki zawodu.  Dofinansowanie na realizację projektu pn.:  „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, Powiat Brzeski pozyskał w ramach działania 10.4 RPO WO 2014-2020″.

– To ważny dzień dla naszej placówki – mówi Małgorzata Mianowany-Małecka, dyrektor ZSE. – Otwieramy prawdziwe pracownie zawodowe, z których cieszą się przede wszystkim uczniowie. To nie tylko sprzęt, meble, czy tablice, ale także odpowiednie oprogramowanie. Bez specjalistycznych urządzeń kształcenie np. poligrafików nie jest możliwe. Teraz się to zmieni. Uczniowie zyskali nowoczesną bazę dydaktyczną. Dzięki europejskim funduszom nie byłoby szans na tak profesjonalne kształcenie młodzieży, która może płynnie wejść na rynek pracy.

Nowe pracownie zbliżą uczniów do rzeczywistych warunków zatrudnienia. Dodajmy, że dziś coraz więcej firm zaczyna współpracę z brzeskimi szkołami. Powstają profesjonalne pracownie techniczne, a młodzież dostaje szanse na prawdziwe staże i praktyki.

 

Wydrukuj stronę