We wtorek (11 grudnia) na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się uroczystości związane z 10-leciem działalności Brzeskiego Stowarzyszenia Amazonek.
Amazonki to ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi. Celem organizacji jest dostarczanie kobietom zmagającym się z tą chorobą emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania choroby, leczenia i rehabilitacji.
„Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dzięki działaniom Amazonek całkowicie zmieniła się sytuacja wszystkich kobiet zmagających się z rakiem piersi – zaznaczyła podczas uroczystości Wicestarosta Powiatu Brzeskiego Ewa Smolińska. Dawniej choroba ta była ukrywana. Kobiety niejednokrotnie walczyły z nią w samotności i nawet po wygranej walce nie wracały do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś, dzięki działaniom takich organizacji jak Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek te same kobiety stały się osobami odważnie stawiającymi czoło chorobie i otwarcie mówiącymi o swoich potrzebach. Ale to nie wszystko. Amazonkom zawdzięczamy też nieustanną edukację społeczeństwa i pacjentek, niezwykle istotne działania profilaktyczne oraz stworzenie środowiska wzajemnie się wspierającego”.
Wszystkim osobom skupionym wokół Brzeskiego Stowarzyszenia Amazonek życzymy zdrowia i wielu sukcesów.

Wydrukuj stronę