Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego z dyrektorami jednostek pomocy społecznej powiatu brzeskiego spotkał się Wicestarosta Ryszard Jończyk.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Krystyna Hołoszkiewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Strzegowie, Barbara Maciocha – Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Szansa” w Brzegu, Marzena Kłysz – Dyrektor Domu dziecka w Skorogoszczy, Wanda Szczypel – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie, Jan Strzałkowski – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz Aleksander Podgórny – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W imieniu Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego oraz własnym Wicestarosta przekazał dyrektorom oraz pracownikom pomocy społecznej życzenia z okazji ich święta. W trakcie spotkania omówiono także perspektywy działań w zakresie pomocy społecznej na najbliższe lata, uwzględniające zarówno zmiany społeczne i demograficzne zachodzące w powiecie brzeskim, jak i projektowane zmiany przepisów w ustawie o pomocy społecznej. Wicestarosta Jończyk zwrócił również uwagę na to, jak trudna i odpowiedzialna jest praca pracownika socjalnego. Zauważając przy tym, iż za pomoc społeczną w powiecie brzeskim odpowiada szereg instytucji, w których pracują ludzie doskonale przygotowani do realizacji powierzonych im zadań i na co dzień poświęcających się idei pomocy drugiemu człowiekowi. Warto zauważyć, że Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Wydrukuj stronę