W ubiegła niedzielę (11 września) na boisku sportowym w Przeczy odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe. Cała wieś przyozdobiona była wieńcami, kolorowymi ozdobami i zabawnymi kukłami ustawionymi przy domostwach.

O godzinie 12.30 kolorowy korowód, w skład którego weszły reprezentacje gmin powiatu brzeskiego oraz sołectw gminy Lewin Brzeski ruszyły spod kościoła pw. Świętej Barbary aby po okrążeniu Przeczy dotrzeć na boisko.

Na miejscu mszę świętą odprawili księża Tomasz Struzik – proboszcz Parafii Jakuba Apostoła w

Skorogoszczy oraz Krzysztof Dudojć – Diecezjalny Duszpasterz Rolników. Po mszy starostowie dożynkowi, Gabriela Baucz z Oldrzyszowic i Marcin Płaczek z Przeczy, a także delegaci z ukraińskiej miejscowości Borszczów (miasto partnerskie Grodkowa) przekazali bochny chleba wypieczone z tegorocznych zbóż na ręce gospodarzy Święta Plonów Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary. Ci zaś wraz z pozostałymi burmistrzami i wójtami gmin przekazali chleb wszystkim uczestnikom uroczystości.

Na Dożynkach Powiatowo-Gminnych obecni byli m.in. poseł na Sejm RP Paweł Grabowski, przedstawiciele Wojewody Opolskiego i Marszałka Województwa Opolskiego, przedstawiciele samorządu województwa opolskiego, radni powiatowi – w tym współorganizator uroczystości Adam Dziasek – radni gmin powiatu brzeskiego, radni rady miejskiej w Lewinie Brzeskim, przedstawiciele służb mundurowych oraz firm, instytucji i stowarzyszeń.

Około 14.30 na scenie pojawiła się kapela podwórkowa „Lewiniacy”, a w tym samym czasie jurorzy czterech konkursów obradowali nad tym komu przyznać atrakcyjne nagrody.

W konkursie Najpiękniejsza korona dożynkowa Powiatu Brzeskiego” jury w składzie Ewa Warchał, Jadwiga Kulczycka, Wanda Szwajcowska, Katarzyna Dąbrowska postanowiło przyznać:

I miejsce: Gminie Lewin Brzeski

II miejsce: Gminie Lubsza

III miejsce: Gminie Skarbimierz

wyróżnienie: Gminie Olszanka

wyróżnienie: Gminie Grodków

W konkursie „Korony dożynkowe, Wieńce i Prace Plastyczne” jury w składzie Ewa Warchał, Dorota Mościcka, Antoni Rak postanowiło przyznać:

I miejsce: sołectwu Chruścina

II miejsce: sołectwu Sarny Małe

III miejsce: sołectwu Przecz

wyróżnienie: sołectwu Strzelniki

W konkursie „Najpiękniejsza Zagroda Dożynkowa” jury w składzie Dorota Mościcka, Antoni Rak, Ewa Warchał, Małgorzata Stanowska postanowiło przyznać:

I miejsce: grupie „Mieszkańcy Osiedla”

II miejsce: Janowi Łazowskiemu

III miejsce: Tomaszowi Łazowskiemu

wyróżnienie: Ryszardowi Koziarskiemu

W konkursie „Piękna Wieś Lewińska” jury w składzie Marta Bartlewicz, Anna Chyża, Jagoda Sałbut postanowiło przyznać:

Kategoria „Najpiękniejsza wieś”

I miejsce: sołectwu Przecza

II miejsce: sołectwu Buszyce

III miejsce: sołectwu Mikolin

wyróżnienie: sołectwu Oldrzyszowice

Kategoria „Najlepszy projekt”

I miejsce: sołectwu Chróścina za projekt pn. „Kwietnik Trabant o nazwie Chróścik”

II miejsce: sołectwu Leśniczówka za projekt pn. „Budowa altany na terenie rekreacyjnym”

Specjalną nagrodę dla organizatorów dożynek ufundował Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański, który podczas przemówienia podziękował rolnikom za trud i poświęcenie, jakie wkładają w swoją pracę, a wszystkim mieszkańcom Przeczy, na czele z sołtysem Stanisławem Piszczkiem, pogratulował wspaniale przygotowanych uroczystości.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę, która trwała do późnych godzin wieczornych. Podczas Święta Plonów w Przeczy wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, Kapela Podwórkowa „Lewiniacy”. Małgorzata Kulińska, grupa z Gierszowic w programie „Dożynki Kresowe” oraz zespoły „Galaxy”, „Kris Band Show” i „Magnetic”.

K.Ł.

Wydrukuj stronę