Zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 8 października 2019 roku podajemy informację w zakresie dni wolnych od pracy w lokalizacjach Starostwa na ul. Robotniczej 20, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, ul. Robotniczej 12:

– 24 grudnia 2019 r. (wtorek), wyznaczając 16 listopada 2019 r.(sobota) dniem pracy,

– 27 grudnia 2019 r. (piątek), wyznaczając 30 listopada 2019 r.(sobota) dniem pracy,

– 31 grudnia 2019 r. (wtorek), wyznaczając 21 grudnia 2019 r. (sobota) dniem pracy.

Oddziały zamiejscowe Starostwa w Lewinie Brzeskim :
– 24 grudnia 2019 r. (wtorek), wyznaczając 7 grudnia 2019 r.(sobota) dniem pracy,

Oddziały zamiejscowe Starostwa w Grodkowie :
– bez zmian

Wydrukuj stronę