Powiat i PKS pracują nad wprowadzeniem „Karty Sieciowej”

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej zawnioskowało o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2015 kwoty 150 tysięcy złotych. Środki mają umożliwić wprowadzenie „Karty Sieciowej” dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie powiatu brzeskiego. Z karty skorzystać będą mogli uczniowie, którzy wykupią bilet miesięczny z ulgą ustawową na dowolną linię komunikacyjną w brzeskim PKS-ie, w relacji „tam” i „powrót”.

„Karta Sieciowa” uprawniać będzie do korzystania ze wszystkich kursów autobusów PKS na terenie powiatu brzeskiego, bez względu na to na jaką trasę, godzinę, czy dni tygodnia wystawiony jest bilet miesięczny. Ułatwi to młodzieży szkolnej dostęp do usług edukacyjnych, w szczególności tych, które wiążą się z rozwijaniem pasji i zainteresowań oraz korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe.

Dzięki karcie uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli też, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dojeżdżać na inne wydarzenia organizowane w okolicznych miejscowościach, imprezy kulturalne i sportowe, a nawet na rodzinne spotkania.

„Wprowadzenie karty daje możliwość rozwiązania problemów z jakimi zmaga się przede wszystkim młodzież z mniejszych miejscowości naszego powiatu – mówi Janusz Gil, Wicestarosta Powiatu Brzeskiego. Sprawa była już rozpatrywana na Zarządzie i została zaopiniowana pozytywnie. Będzie ona mogła być wprowadzona w życie od stycznia 2015 roku, po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie powiatu”.

Wprowadzenie „Karty Sieciowej” da również możliwość eliminowania zagrożeń likwidacji nierentownych kursów, a tych na terenie powiatu jest dużo. Będzie to także okazja do wprowadzenia nowych linii, zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej oraz uruchomienia dodatkowych kursów autobusowych w dni wolne od pracy.

 

 

Wydrukuj stronę