Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu podsumowali swoją pracę w 2014 roku. W naradzie, która odbyła się 12 lutego w sali stropowej brzeskiego ratusza, uczestniczyli: opolski komendant wojewódzki policji w Opolu insp. Irena Doroszkiewicz, prokurator rejonowy w Brzegu Agnieszka Mulka-Sokołowska, zastępca prokuratora rejonowego w Nysie Bolesław Wierzbicki oraz samorządowcy z powiatu brzeskiego – na czele ze starostą brzeskim Maciejem Stefańskim, a także policjanci oraz pracownicy cywilni.

Komendant powiatowy policji w Brzegu mł. insp. Arkadiusz Bieda przywitał wszystkich uczestniczących w odprawie. Naczelnicy wydziałów na podstawie przygotowanych prezentacji przedstawili wyniki pracy poszczególnych pionów.

Naczelnik wydziału kryminalnego przedstawił poziom zagrożenia na terenie powiatu brzeskiego, który w 2014 r. wyniósł 90,6 przy średniej wojewódzkiej 86,9. Wykrywalność na terenie powiatu brzeskiego wyniosła 73,8% i jest to kategoria, w której odnotowano największy wzrost w województwie opolskim. Również największy wzrost w województwie opolskim odnotowano w wykrywalności kryminalnej. Naczelnik Wydziału dw. z Przestępstwami Gospodarczymi przedstawił wyniki pracy, które w niemal każdej kategorii plasują brzeski wydział w pierwszej trójce garnizonu opolskiego. Bardzo dobre wyniki odnotowano również w pozostałych pionach.

Na zakończenie odprawy starosta Maciej Stefański podziękował policjantom za wzorowo pełnioną służbę i życzył im uzyskania coraz lepszych wyników w kolejnych latach pracy.

Wydrukuj stronę