Brama wjazdowa Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i Kaplica św. Jadwigi

Władze powiatu zrobiły kolejny krok w kierunku nadania statusu Pomnika Historii Zamkowi Piastów Śląskich w Brzegu i Kaplicy św. Jadwigi. Wybrany już został oferent, który do końca września sporządzić ma niezbędną dokumentację. Wolę współfinansowania kosztów jej przygotowania wyraził Marszałek Województwa Opolskiego. Gotową dokumentację zaopiniuje wojewódzki konserwator zabytków, a następnie Prezydent RP.
Pomnik Historii to najwyższe wyróżnienie nadawane zabytkom o znaczeniu ponadregionalnym. Muszą one cechować się dużą wartością historyczną, naukową i artystyczną oraz posiadać znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
Uznanie zabytku za Pomnik Historii to nie tylko nobilitacja, ale również realne korzyści. Instytucje krajowe, takie jak Narodowy Instytut Dziedzictwa, podejmują działania na rzecz ich dodatkowej promocji. W programach pomocowych, przy ocenie wniosków, przyznawane są im ponadto dodatkowe punkty. Od pewnego czasu mówi się także o ustanowieniu programu finansowego przeznaczonego wyłącznie na wsparcie Pomników Historii
Warto przypomnieć, że Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest ostatnią siedzibą dynastii królewskiej. Kilka lat temu zostały uznany przez miesięcznik National Geographic Traveller jako jeden z „Siedmiu Nowych Cudów Polski”.
W tej chwili na terenie Opolszczyzny mamy cztery Pomniki Historii. W najbliższym czasie te zaszczytne grono może powiększyć Zamek Piastów Śląskich i Kaplica św. Jadwigi.

Wydrukuj stronę