{mosimage} Po zmianie przepisów kandydaci na kierowców muszą, jeszcze przed przystąpieniem do szkolenia, udać się do starostwa powiatowego celem utworzenia specjalnego profilu.

Dowiedz się jak przebiega ta procedura.

 

 

{mosimage}

Od 19 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Poza ośrodkiem egzaminującym kandydat na kierowcę musi teraz dwukrotnie odwiedzić starostwo powiatowe.

Najważniejszą zmianą, jaka zaszła po wprowadzeniu nowych przepisów jest to, że jeszcze przed przystąpieniem do pierwszych lekcji nauki jazdy, kandydat musi zgłosić się do starostwa z dowodem tożsamości, wypełnionym wnioskiem, zdjęciem, odpowiednim orzeczeniem lekarskim, a jeśli nie jest pełnoletni również z pisemną zgodą rodziców.

„Każdej osobie, która się do nas zgłosi zakładamy profil kandydata na kierowcę, tak zwany pkk – tłumaczy Tomasz Kośla, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu. Po uzyskaniu takiego profilu, kandydat może już udać się do wybranego przez siebie ośrodka szkoleniowego. W kwestii niezbędnych dokumentów nie zmienia się właściwie nic, z wyjątkiem tego, że dana osoba musi u nas złożyć wniosek osobiście (przed zmianą przepisów składało się go w szkole nauki jazdy). Później można już rozpoczynać szkolenie”.

Wybrana przez kandydata szkoła jazdy pobiera jego pkk z bazy danych urzędu i w specjalnym systemie profil ten aktualizuje. Po ukończeniu szkolenia kursant zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, do którego trafia wcześniej jego pkk. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, dokumenty ponownie wracają do Starosty. Po weryfikacji, dane przekazywane są do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wydrukowania prawa jazdy, które następnie odbywa drogę do urzędu, gdzie świeżo upieczony kierowca może je odebrać.

„W naszym systemie informatycznym widzimy dokładnie, czy kandydat ukończył już szkolenie, czy przystąpił do egzaminu i z jakim efektem go zakończył – mówi Tomasz Kośla. Cały proces może wyglądać na skomplikowany, ale zmiany jakie nastąpiły przyniosły dwie korzyści. Po pierwsze, krócej czeka się na wydanie prawa jazdy. Po drugie, już przed przystąpieniem kandydata do szkolenia weryfikujemy go – wiemy, czy nie ma on, na przykład, zakazu prowadzenia danego pojazdu. To pozwala uniknąć wielu problemów”.

Mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy chcą utworzyć swój profil kandydata na kierowcę powinni zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, który mieści się przy ulicy Robotniczej 12 (budynek Urzędu Miasta, parter).

 

 

 

Wydrukuj stronę