Końcem listopada 2013 roku Starostwo Powiatowe w Brzegu wpisane zostało do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Program ten promuje i wspiera przedsiębiorstwa oraz instytucje, które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.

Wpis brzeskiego starostwa do wspominanego rejestru był równoznaczny z otrzymaniem certyfikatu Euro Renoma, który służy ciągłej weryfikacji jakości i wiarygodności danego podmiotu, a ponadto stanowi ważny element budowy trwałego zaufania do certyfikowanej instytucji i zapewnia najbardziej aktualną informację o uczciwości, jakości i rentowności danego podmiotu. Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych (programu zarekomendowanego przez Biuro Europejskie Compendium Lex) jest oznaką prestiżu i dowodem rzetelności i wiarygodności instytucji, podkreślającym wysoki poziom jej działalności.

Wydrukuj stronę