Wieczory Lisztowskie w muzeum

„Wieczory Lisztowskie” to cykl koncertów zainicjowanych przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta. Towarzystwo powstało w 1989 r., a jego celem jest działalność artystyczna, dydaktyczna oraz popularno – naukowa. Również w powiecie brzeskim w ramach  „Wieczorów Lisztowskich” odbywają się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu przepiękne koncerty skupiające miłośników muzyki klasycznej. Koncerty te cieszą się ogromną popularnością…

Wakacje w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu

Bardzo miłym akcentem zakończyły się tegoroczne wakacje dla podopiecznych Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Brzegu. Zostali oni laureatem konkursu prowadzonego przez Fundację Tauron „Domy Pozytywnej Energii” i otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w kopalni soli w Bochni i była dla podopiecznych wielkim przeżyciem. „Pieniądze te zostaną przeznaczone na…

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzegu w 2017 r.

UCHWAŁA NR 219/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO   z dnia 20 września 2016 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe   Na podstawie art. 11 ust. 1—2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) w związku z  art. 13…

Środa z Funduszami

Środa z Funduszami na aktywizację zawodową w tym wsparcie na otworzenie działalności gospodarczej   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim zaprasza na kolejne spotkania z cyklu „Środa z Funduszami…”. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Każde spotkanie skierowane jest do wybranej grupy potencjalnych beneficjentów…

Informacja

INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW, RODZIN, OSÓB ZAANGAŻOWANYCH  W OPIEKĘ NAD CHORYMI NA ALZHEIMERA   Fundacja KTOTO- Zrozumieć Alzheimera to młoda organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą na Alzheimera. Fundacja jest realizatorem autorskiego projektu „ I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, kadry i wolontariuszy osób chorych na Alzheimera, demencję pt. Alzheimer i Ja-…

Wyprawa charytatywna „Uśmiechnij się do Sandry”

Starostwo Powiatowe w Brzegu prosi o pomoc w organizacji wyprawy charytatywnej „Uśmiechnij się do Sandry”, która odbędzie się w dniach 11-15.08.2016r. Sandra jest 16- letnią dziewczynką, która od lat zmaga się z chorobą nowotworową. Celem akcji jest zbiórka funduszy niezbędnych na leczenie dziewczynki (koszt miesięczny leczenia to 16400 złotych). Osoby zainteresowane pomocą mogą wpłacać datki…

Ogłoszenie oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Brzeg, dnia 21 czerwca 2016 r.     OGŁOSZENIE   Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Grodkowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie na realizację zadania publicznego w…

Goście w Domu Dziecka w Skorogoszczy

  Dnia 04.06.2016 r. w Domu Dziecka w Skorogoszczy gościli policjanci z kilku państw Europy. Odwiedzili nas przedstawiciele prawa z Niemiec, Czech, Słowacji, Słowenii. Dzieci pokazały gościom swój dom, opowiadały o sobie. Policjanci przywieźli dzieciom drobne podarunki. Nasi gości przebywali w Polsce na zaproszenie polskich policjantów w ramach działalności międzynarodowej organizacji policyjnej IPA. W tym…

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Brzeg, dnia 23.05.2016 r.   G.6821.8.1.2016                                                                                                                                                                                                                                                                               Z A W I A D O M I E N I E   Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  U. z 2015 roku,…