Nowa pracownia fotograficzna w naszym "ekonomiku"

 

W roku ubiegłym Powiat Brzeski oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 złożył wniosek na realizację projektu pn. „Nasza jakość – Twoja szansa. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu”. Wniosek zyskał akceptację i będzie realizowany w latach 2020 – 2023. Całkowity koszt projektu to 2 221 773,09 zł. Kwota wsparcia wynosi  1 999 595,72zł, w tym  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 888 507,12 zł.

Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu do potrzeb regionalnego rynku pracy. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, to główny cel projektu.

Od listopada 2020 r. w szkole odbywają się zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik logistyk m. in. poligraficzno-graficzne, fotografii reklamowo – produktowej i obsługi magazynu i transportu oraz zajęcia przygotowujące do matury z matematyki i  języka angielskiego. Ponad to odbywają się zajęcia z zastosowania Microsoft Excel, zajęcia z nauk przyrodniczo-technicznych i zajęcia wyrównawcze z matematyki. Aby ułatwić uczniom świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego.

Dla przyszłych ekonomistów i logistyków planowany jest kurs podstaw rachunkowości, z obsługi magazynu i transportu, kurs magazyniera, kurs prawa jazdy kat. B oraz obsługi wózków jezdniowych. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy oraz grafiki i poligrafii cyfrowej będą mogli doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe kwalifikację na kursach Facebook & Instagram PRO  oraz Trendy w digital marketingu.

W ramach projektu w profesjonalny sprzęt wyposażono już siedem pracowni. Nowe, wysokiej jakości komputery, drukarki, w tym 3 D, plotery, projektory, ekrany, atelier fotograficzne z lampami, tłami fotograficznymi, aparatami fot. i kamerami, profesjonalne programy pomogą uczniom w sposób atrakcyjny i nowoczesny przygotować się do pracy w wybranym zawodzie.

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne otrzymają uczniowie podczas zajęć indywidualnych i grupowych z pedagogiem i psychologiem. Możliwość podniesienia kwalifikacji na studiach podyplomowych z zakresu kształcenia w zawodach oraz licznych kursach będą mieli również nauczyciele.

Zdobyte umiejętności i kompetencje uczniowie będą mogli zweryfikować w rzeczywistych warunkach odbywając staże u pracodawców. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, z związku z tym wielu uczniów Ekonomika będzie miało możliwość podnieść swoje kompetencje, aby jak najlepiej w przyszłości  odnaleźć się na rynku pracy.

 

Wydrukuj stronę