Idea walki z alkoholem, narkotykami i dopalaczami przyświecała gitarowemu koncertowi, jaki gitarzysta Piotr Lubertowicz dnia 4 listopada br. odegrał na scenie Brzeskiego Centrum Kultury. Koncert pod nazwą „Broń się nie trać wiary” zorganizował Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu, a uczestniczyła w nim młodzież brzeskich szkół ponadgimnazjalnych. Artysta Piotr Lubertowicz, który przeszedł w swoim życiu bardzo wiele w doskonały sposób przekazał publiczności swoje życiowe doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież w swojej twórczości zawarł głębokie przesłanie. Wiarygodność Jego dzieł jest tym większa, iż stanowią zapis osobistych przeżyć, tęsknot i marzeń. Każdy, kto uczestniczył w Jego koncercie miał świadomość uczestnictwa w czymś wielkim, solidnej lekcji o głębokim podłożu moralnym. Występy Piotra Lubertowicza to spójne dzieło traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniądzem, stresie, samotności, czy niezaradności życiowej. Wyrazy uznania dla artysty, który mimo trudnej przeszłości potrafił się podnieść i dzisiaj czyni wiele dobra, złożył Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Podziękował artyście także za to, że w tak wiarygodny sposób potrafi przestrzegać młodzież przed niebezpieczeństwami dzisiejszych czasów.

Wydrukuj stronę