Bohaterska działalność Żołnierzy Wyklętych przez wiele lat była w Polsce tematem zakazanym, a pamięć o Nich samych miała zaginąć. Choć dzisiaj nie tylko się o Nich mówi, ale także oddaje należną Im cześć, często padają pytania, kim są, dlaczego wyklęci i dlaczego my czcimy Ich pamięć?

Żołnierze Wyklęci określani także, jako Żołnierze Niezłomni to ludzie, którzy nie zgodzili się na powojenną sowietyzację Polski i podporządkowanie jej Związkowi Radzieckiemu. Jako polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne toczyli nierówną walkę z służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Wyklęci przez wroga, nie przez naród. Nie uznali końca II Wojny Światowej i z bronią w ręku wystąpili przeciw zaborczemu totalitaryzmowi skazując się przez to na tortury i śmierć, a swoje rodziny na represje. W latach 1944 – 1963 zginęło ponad 20 tysięcy Żołnierzy Wyklętych. Kilkanaście tysięcy nigdy nie powróciło z sowieckich łagrów na Syberii. Komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tysięcy wyroków śmierci, ponad 200 tysięcy polskich patriotów trafiło do więzień i obozów, gdzie byli torturowani, poniżani, mordowani także bez sądu, a następnie pod osłoną nocy grzebani w bezimiennych grobach.

Dziś pamięci Żołnierzy Wyklętych poświęcane są uliczne marsze, wykłady, filmy. W lutym 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od tej pory uroczyste obchody tego dnia odbywają się także w naszym mieście. W ubiegłą sobotę w Kościele pw. św. Mikołaja w intencji Żołnierzy Wyklętych odprawiona została uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej ks. Maciej Zacharczuk, który wygłosił także okolicznościowe kazanie. Po Mszy zgromadzono się pod pamiątkową tablicą, gdzie złożone zostały kwiaty i odśpiewano uroczyście „Boże coś Polskę”. Nasz wielki rodak, bł. Papież Jan Paweł II mówił: „Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć.” Ofiary Żołnierzy Wyklętych nie mogą pójść na marne. Musimy dziś, jako naród pamiętając o przeszłości razem budować lepszą przyszłość, tak by już nigdy w imię wolności nie musiała zostać przelana choćby jedna kropla krwi.

 

Wojciech Komarzyński

Wydrukuj stronę