Szanowni Państwo,
w imieniu własnym, a także w imieniu Zarządu Powiatu Brzeskiego i Rady Powiatu, przedstawiam Państwu efekty naszej pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Brzeskiego.
Niech ten bilans zamknięcia kończącej się III kadencji samorządu powiatowego 2006-2010 stanowi rozliczenie się z otrzymanego od Wyborców kredytu zaufania na prowadzenie zadań powiatowych.

Do podstawowych zadań powiatowych należy: ochrona i opieka zdrowia, opieka społeczna, domy dziecka i domy opieki społecznej, edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym i szkolnictwo specjalne, drogi powiatowe i infrastruktura drogowa.
Realizacja powierzonych zadań wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Dla szybkiego rozwoju powiatu poprzez prowadzenie szerokiego zakresu inwestycji niezbędne są dodatkowe źródła finansowania. Powiat w bieżącej kadencji skorzystał efektywnie z możliwości otrzymywania znaczących dotacji pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych, czego dowodem jest fakt, że wygraliśmy w 34 konkursach realizując zadania na kwotę ponad
52 mln zł, z czego ponad 34 mln zł stanowi dofinansowanie, co plasuje nas w czołówce województwa w pozyskiwaniu środków finansowych.
W związku z powyższym roczny budżet naszego powiatu wzrósł
z 56 mln zł w roku 2006, do blisko 100 mln zł w roku 2010!
Prezentowane tu fotografie przedstawiają najistotniejsze
inwestycje zrealizowane oraz będące w fazie realizacji na terenie całego naszego powiatu, obejmującego 92.600 mieszkańców
trzech miast i stu czterech wsi.
Pragniemy tym samym dać początek tradycji obrazowego rozliczania się władzy samorządowej z Wyborcami z otrzymanego
w wyborach kredytu zaufania społecznego.

Dziękuję wszystkim: społeczeństwu za wybory w 2006 roku, radnym za wzorową współpracę ze starostą i zarządem powiatu, a także urzędnikom za bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców oraz burmistrzom i wójtom z terenu powiatu brzeskiego za wspólne inicjatywy i efektywną współpracę.

Przewodniczący Zarządu

Starosta Maciej Stefański

Wystawa z poniższymi zdjęciami znajduje się na Placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu (przed Brzeskim Centrum Kultury)

 
 
 
Wydrukuj stronę