Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Lewin Brzeski
20 lutego 2018
ul. Rynek 14 (przy Domu Kultury)

Plakat - treść w artykule

Wydrukuj stronę