15 listopada w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu w budynkach mieszkalnych. Konferencję rozpoczęli Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  mł. bryg. Krzysztof Łukiewicz, którzy zwrócili uwagę na to, iż jedynie dobre współdziałanie służb ratowniczych z nadzorem budowlanym i zarządcami budynków jest wstanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w tym zakresie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Straży Pożarnej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego w Brzegu, Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu, Spółdzielni Mieszkaniowej Lewin Brzeski, Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”, Spółdzielni Mieszkaniowej Grodków, Geolandu, Zarządzania, Administrowania Nieruchomościami oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Reprezentanci PSP najbardziej szczegółowo podeszli do tematu zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla. W porze zimowej jest to często spotykany przypadek. Ilość osób śmiertelnych jakie co roku umierają z powodu zatrucia się czadem sprawiła, iż otrzymał on przydomek „cichego zabójcy”. Strażacy zwrócili uwagę m.in. na możliwość instalacji czujników wykrywających tlenek węgla w powietrzu. Ta forma zabezpieczenia jest bardzo skuteczna i zarazem nie niesie ze sobą dużych kosztów.

Dyskutowano również na temat planów ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych, zwracając uwagę na wymagania wynikające z przepisów. Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przestawił informację o działaniach podejmowanych w celu wyeliminowania zagrożenia wynikającego z niewłaściwej eksploatacji budynków oraz innych obiektów budowlanych w okresie zimowym, w związku z długotrwałym występowaniem niskich temperatur oraz możliwością zalegania śniegu i lodu na dachach.

Debatowano także na temat działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach mieszkalnych oraz zagrożeń występujących w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji ludności oraz wytyczeniem miejsc doraźnego zakwaterowania ludności z obiektów zagrożonych.

„Takie spotkania są bardzo potrzebne i przynoszą efekty – mówi Janusz Koronkiewicz, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wielu zarządców do niedawna nie znało szczegółowych aspektów dotyczących obowiązków wynikających z prawa budowlanego i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, a dzięki wspólnemu działaniu sytuacja ta ulega zmianie. Podczas dzisiejszego spotkania podnieśliśmy również problem konieczności prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych oraz obowiązków jakie spoczywają na zarządcach w zakresie utrzymania sprawności technicznej urządzeń gazowych, przewodów kominowych, a także zabezpieczenia odpowiedniego dojazdu służb ratowniczych do budynków. W najbliższym czasie zajmiemy się informowaniem zarządców o aktualnych wytycznych w tej materii”.

 

Wydrukuj stronę