Kształcenie nowego personelu medycznego w powiecie brzeskim, doskonalenie umiejętności kadry medycznej i wzajemna promocja placówek – to tylko niektóre z celów, które znalazły się w porozumieniu podpisanym 2 października przez dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego – Krzysztofa Konika i dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu – Martę Polanowską.

Obie placówki współpracują ze sobą od lat. Podpisanie porozumienia rozszerzy jednak spektrum spraw, w których dotychczas współdziałano. Brzeskie Centrum Medyczne zobowiązało się (w miarę możliwości kadrowych i finansowych) do umożliwienia uczniom ZSM zdobywania praktyki zawodowej oraz zatrudniania absolwentów szkoły – o tym, kto otrzymał najwyższe oceny i najlepiej nadaje się do zawodu poinformuje dyrekcja. Obie placówki będą również organizowały akcje propagujące działania prozdrowotne, a także konferencje i szkolenia dotyczące ochrony zdrowia. Ponadto, pracownicy Zespołu Szkół Medycznych poprowadzą bezpłatne szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności zawodowych personelu brzeskiego szpitala.

 

            Porozumienie ma za zadanie zacieśnić współpracę Brzeskiego Centrum Medycznego z Zespołem Szkół Medycznych. Da to możliwość wspólnego planowania i realizowania projektów służących rozwojowi placówek, co w przyszłości z pewnością przełoży się na jakość świadczonych przez nie usług.
Wydrukuj stronę