Dziś (28.08) Starosta Powiatu Brzeskiego, Jacek Monkiewicz oraz Wicestarosta Ewa Smolińska wręczyli dwanaście aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Jan Inglot, Krystian Skora- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Małgorzata Gawlik- Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu
Ewa Studzińska, Monika Konieczna, Martyna Jankowska, Sławomir Kudliński- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie
Marta Ratańczuk, Małgorzata Flaka, Daniel Solarz- Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu
Grzegorz Kucharz- Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu
Joanna Zbroniec- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie
Wszyscy nauczyciele, przed odbieraniem aktów nadania, złożyli ślubowanie o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Wydrukuj stronę