Telefony już działają- ul. Kard. Wyszyńskiego 23

Informujemy, że telefony stacjonarne Wydziałów:
Ochrony Środowiska, Budownictwa, Oświaty, Inwestycji i Rozwoju oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy ul. Wyszyńskiego 23, w Brzegu, już działają!

Utrudnienia spowodowane były pracami remontowymi rozpoczętymi w dniu 5 marca 2021r.

Za niedogodność — przepraszamy!

Niedostępność telefonów stacjonarnych 5 marca

Informujemy, że 5 marca (piątek) od godziny 14:00 w związku z prowadzonymi pracami dot. utworzenia Wydziału Komunikacji, będą niedostępne telefony stacjonarne w Wydziałach: Ochrony Środowiska, Budownictwa, Oświaty, Inwestycji i Rozwoju oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Telefony stacjonarne powinny działać już w poniedziałek 8 marca, o czym poinformujemy…

dom pomocy społecznej w jędrzejowie

W domach pomocy ruszyły szczepienia przeciw COVID-19

Niemal wszyscy podopieczni oraz zdecydowana większość personelu zabezpiecza się przed koronawirusem. W naszych placówkach w Grodkowie i Jędrzejowie podano pierwsze dawki leku. W ten sposób chcemy uchronić pensjonariuszy, którzy są szczególnie narażeni na zakażenie i ciężki przebieg COVID-19 – z racji wielu chorób współistniejących. Chronimy również personel naszych domów pomocy. Pensjonariusze tego typu placówek są…

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Brzeskiego

XVII sesja Rady Powiatu Brzeskiego odbędzie się 29 października 2020 r.  o godz. 10 00 . Sesja  zostanie przeprowadzona  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.                                                  Porządek obrad  XVII sesji Rady Powiatu Brzeskiego Otwarcie…