Remont A4 etap 1

Opole, 11 kwietnia 2017 r. Komunikat prasowy Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4 w woj. opolskim Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. w godzinach popołudniowych, w związku z remontem autostrady A4 w woj. opolskim, nastąpi przełożenie ruchu z jezdni południowej (kierunek Katowice) na jezdnię północną (kierunek Wrocław). Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po…

KOMUNIKAT

Z uwagi na wystąpienie na terenie kraju 57 przypadków choroby grypy ptaków u ptactwa dzikiego i wolnożyjącego oraz 59 ognisk choroby u ptactwa hodowlanego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nadal obowiązuje. Z uwagi na rozwojowy charakter sytuacji…

GRYPA PTAKÓW – INFORMACJE DLA HODOWCÓW

Rozporzadzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapienie wysoce zjadliwej grypy ptkaków Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypa ptaków Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu Informacje Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii Informacja Głównego…

Zagrożenie dla osób bezdomnych i samotnych

W związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi (bardzo niskie temperatury) apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i bezdomne. W przypadku napotkania takich osób, szczególnie w godzinach nocnych, prosimy o reagowanie. Straż Miejska w Brzegu prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają problemy z bezdomnymi. Komenda SM mieści się w Urzędzie Miasta…