Od 14.09.2020 dla zachowania wymogów sanitarno-epidemicznych na parterze starostwa powiatowego w brzegu przy ul. robotniczej 20 obsługiwana może być maksymalnie 1 osoba w tym samym czasie, należy zachować odstęp 2 m lub czekać na zewnątrz, w zakresie: przyjmowanie pism/przesyłek 720–1510 w kancelarii ogólnej (parter-hol), rejestracja na pomoc prawną 900–1100 w pok. 106, rzeczy znalezione 1200–1400 w pok. 106, potwierdzanie profilu zaufanego 1200–1400 w pok. 106a. od wejścia należy mieć zakryte usta i nos! W pozostałych sprawach (robotnicza 20) i lokalizacjach (robotnicza 12, wyszyńskiego 23) klient musi sam zainicjować sprawę telefonicznie lub korespondencyjnie (wpuszczamy tam po umówieniu się na konkretną godzinę do konkretnego stanowiska i wydziału, jeżeli urzędnik stwierdzi, że sprawa wymaga kontaktu osobistego). Pisma/przesyłki dalej można wysłać przez platformę epuap, na e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl, pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki przed siedzibą starostwa. Centrala telefoniczna 77 444 79 00 lub 77 444 79 02. Osoby naruszające wymogi sanitarno-epidemiczne mogą być wypraszane!

Zmiany w obsłudze klientów starostwaOd 14.09.2020 dla zachowania wymogów sanitarno-epidemicznych w wydz. komunikacji (brzeg robotnicza 12 bud. a wejście od strony policji) aby rozpocząć rejestrację pojazdu, weź od portiera w drzwiach zewnętrznych numerek na konkretną godzinę na ten sam dzień (pierwsze na godz. 735, ostatnie na 1400); zaleca się przybycie w godzinach porannych (od 730); zabrania się pobierania numerków w celu ich dalszego przekazywania; jeden numerek służy do rejestracji jednego pojazdu;
w pozostałych sprawach wpuszczamy pojedynczo po umówieniu się na konkretną godzinę do konkretnego stanowiska, jeżeli urzędnik stwierdzi, że sprawa wymaga kontaktu osobistego; sprawę należy zainicjować telefonicznie lub korespondencyjnie wydawanie dowodów rejestracyjnych 730-1430 tel. 77 444 79 81 lub 83, prawo jazdy 715–1500, tel. 77 444 79 80  lub  77 444 79 28, bank spółdzielczy tel. 77 543 50 23. Pisma/przesyłki można wysłać także przez platformę epuap, na e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl, pocztą tradycyjną albo zostawić przy ul. robotniczej 20 w kancelarii ogólnej lub skrzynce. centrala telefoniczna starostwa 77 444 79 00  lub  77 444 79 02. maksymalnie 1 osoba naraz może być obsługiwana na danym stanowisku. w poczekalni jest 7 krzeseł dla oczekujących. zachowaj odstęp! osoby naruszające wymogi sanitarno-epidemiczne nie zostaną wpuszczone! musisz zakrywać usta i nos.

Zmiany w obsłudze klientów starostwa

Od 14.09.2020 dla zachowania wymogów sanitarno-epidemicznych do wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami (robotnicza 12 bud. b) zapraszamy pojedynczo, wejście tylko boczne lewe w budynku b. Prosimy o telefoniczne umawianie wizyt – mamy 3 stanowiska  spełniające wymogi bezpieczeństwa , tel. 77 444 79 60 lub 7744479 72. Pisma/przesyłki można wysłać także przez platformę epuap, na e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl, pocztą tradycyjną albo zostawić przy ul. robotniczej 20 w kancelarii ogólnej lub skrzynce. Centrala telefoniczna starostwa 77 444 79 00  lub  77 444 79 02. Maksymalnie 1 osoba naraz może być obsługiwana lub czekać na danym stanowisku. Zachowaj odstęp! Osoby naruszające wymogi sanitarno-epidemiczne nie zostaną wpuszczone! musisz zakrywać usta i nos!

Zmiany w obsłudze klientów starostwa

Od 14.09.2020 dla zachowania wymogów sanitarno-epidemicznych na terenie budynku starostwa powiatowego w brzegu przy ul. wyszyńskiego 23 wpuszczamy pojedynczo po umówieniu się na konkretną godzinę do konkretnego stanowiska i wydziału, jeżeli urzędnik stwierdzi, że sprawa wymaga kontaktu osobistego. Sprawę należy zainicjować telefonicznie lub korespondencyjnie. pisma/przesyłki można wysłać także przez platformę epuap, na e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl, pocztą tradycyjną albo wrzucić do skrzynki przed budynkiem starostwa. Orzekanie o niepełnosprawności tel. 77 549 33 12  lub  7754933 10, pcpr pomoc rodzinie tel. 77 416 95 05, wydz. budownictwa tel.  77 549 34 00  lub  77 549 34 04, wydz. ochrony środowiska  tel. 77 549 34 09,  rzecznik konsumentów pon. godz. 8-15, śr. 1615-1815 tel. 77 549 33 51, nieodpłatna pomoc prawna umów poradę w godz. 9–11 tel. 77 444 79 14, porady prawne w pon. śr. piąt. 10-19 (przerwa 15-16), wt. czw. 9-1730 (przerwa 1300-1330), centrala telefoniczna starostwa 77 444 79 00 lub 77 444 79 02. Maksymalnie 1 osoba naraz może być obsługiwana lub czekać na danym stanowisku. zachowaj odstęp! Osoby naruszające wymogi sanitarno-epidemiczne nie zostaną wpuszczone! musisz zakrywać usta i nos!

Zmiany w obsłudze klientów starostwa

Wydrukuj stronę