- Starostwo Powiatowe w Brzegu - https://brzeg-powiat.pl -

Zmiany organizacyjne w starostwie. Wydział Dróg zamiast ZDP

 

Z dniem 1-go czerwca br. w miejsce dotychczasowego Zarządu Dróg Powiatowych powstał nowy wydział – Wydział Dróg. Pomieszczenia biurowe będą mieścić się, jak dotychczas przy ulicy Kard. Wyszyńskiego 23, I piętro. Do nowo powstałego wydziału należy obsługa zadań i kompetencji w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg powiatowych

Naczelnikiem Wydziału Dróg została Ludmiła Kondrajczak.

 

Adres do korespondencji pocztowej: Starostwo Powiatowe w Brzegu, Wydział Dróg, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

Tel: 77 549 34 39

E-mail: drogi@brzeg-powiat.pl