Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Stanisław Kowalczyk zaprasza na posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego, które odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich.

W programie m.in.:

– Aktualna sytuacja w BCM

– Pomoc społeczna w Powiecie Brzeskim – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu za 2016 rok wraz z bilansem potrzeb na 2017 rok

– Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2016 rok

Wydrukuj stronę