Podczas wczorajszego (16 marca) posiedzenia Rady Powiatu Brzeskiego podjęta została uchwała dotycząca rozpoczęcia starań o wpisanie Zamku Piastów Śląskich (wraz z Kaplicą Św. Jadwigi) na listę Pomników Historii. Jest to najważniejsze wyróżnienie nadawane zabytkom o znaczeniu ponadregionalnym. Obiekty te muszą cechować się dużą wartością historyczną, naukową i artystyczną. Muszą one również posiadać znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego i być utrwalone w świadomości społecznej.

„Brzeski zamek spełnia wszystkie wymagania – mówi Powiatowy Konserwator Zabytków Radosław Preis. Powszechnie uznawany jest on za jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku. Przebudowany przez włoskich architektów Jakuba i Franciszka Parrów oraz Bernarda Niurona, zyskał m.in. słynną w kraju bramę wjazdową, zdobioną figurami książęcych fundatorów, królów polskich oraz książąt śląskich. Śląski Wawel to również nekropola Piastowska, z kolekcją sarkofagów prezentowaną w zamkowych piwnicach”.

„Uznanie zabytku za Pomnik Historii to nie tylko nobilitacja, ale również realne korzyści – mówi Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański. Instytucje krajowe, takie jak Narodowy Instytut Dziedzictwa, podejmują działania na rzecz dodatkowej promocji Pomników Historii. W programach pomocowych, przy ocenie wniosków (np. remontowych), przyznawane są im ponadto dodatkowe punkty. Od pewnego czasu mówi się także o ustanowieniu, na wzór krakowski, programu finansowego przeznaczonego wyłącznie na wsparcie Pomników Historii”.

Zamek Piastów Śląskich wraz z Kaplica Św. Jadwigi byłby piątym Pomnikiem Historii na obszarze województwa opolskiego. W tym tygodniu wyróżnienie to otrzymał Most żelazny w Ozimku, a w ubiegłych latach: Góra św. Anny (w 2004 r.); zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie (w 2011 r.) oraz Stare Miasto w Paczkowie wraz z fortyfikacjami (w 2012 r.).

W najbliższych dniach rozpocznie się przygotowywanie pełnej dokumentacji niezbędnej do starania się o nadanie Zamkowi Piastów Śląskich i Kaplicy Św. Jadwigi statusu Pomnika Historii. Jeśli cała procedura zostanie przeprowadzona poprawnie, w roku 2018 obiekty te mogą dołączyć do grupy najatrakcyjniejszych zabytków w kraju.

Wydrukuj stronę