Infografika - Wydział Komunikacji wznawia obsługę klientów

Od 16.11.2020 po kwarantannie, mimo mniejszych kadr, powoli wznawia pracę Wydział. Komunikacji (Brzeg Robotnicza 12 budynek A wejście od strony Policji):

– aby rozpocząć rejestrację pojazdu, weź od portiera w drzwiach zewnętrznych numerek na konkretną godzinę na ten sam dzień (pierwsze na godzinę. 7:35 ostatnie na 14:00); zaleca się przybycie w godzinach porannych (od 7:30); zabrania się pobierania numerków w celu ich dalszego przekazywania; jeden numerek służy do rejestracji jednego pojazdu;

– w pozostałych sprawach wpuszczamy pojedynczo po umówieniu się na konkretną godzinę do konkretnego stanowiska, jeżeli urzędnik stwierdzi, że sprawa wymaga kontaktu osobistego; sprawę należy zainicjować telefonicznie lub korespondencyjnie. Wydawanie dowodów rejestracyjnych 7:30–14:30 tel. 77 444 79 81 lub 83. Prawo jazdy 7:15–15:00 tel. 77 444 79 80  lub  77 444 79 28. Bank Spółdzielczy telefon 77 543 50 23. Pisma/przesyłki można wysłać także przez platformę ePUAP, na e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl, pocztą tradycyjną albo zostawić przy ul. Robotniczej 20 w Kancelarii Ogólnej lub skrzynce. Centrala telefoniczna Starostwa 77 444 79 00  lub  77 444 79 02. Maksymalnie 1 osoba naraz może być obsługiwana na danym stanowisku. W poczekalni jest 7 krzeseł dla oczekujących. Zachowaj odstęp! Osoby naruszające wymogi sanitarno-epidemiczne nie zostaną wpuszczone! Musisz zakrywać usta i nos!

Wydrukuj stronę