Już po raz ósmy 21 maja 2010 r. odbył się na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu największy konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzeskiego pn. „Wiem wszystko o Moim Powiecie”. Konkurs organizował Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Brzegu wspólnie z Muzeum Piastów Śląskich i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie. W skład jury konkursu weszli: dr Jan Majewski – wykładowca Uniwersytetu Opolskiego (przewodniczący komisji), Brygida Jakubowicz (Rzecznik Prasowy Starosty), Mieczysław Niedźwiedź (Naczelnik Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych), Alicja Biesaga (dyrektor Biblioteki w Grodkowie), Anna Techmańska (pracownik Muzeum Piastów Śląskich).

Do tegorocznego konkursu przystąpiły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły lub zespoły szkół przygotowali nauczyciele: Anna Królak, Jerzy Dembiński, Łukasz Fomicz, Tomasz Starzyński, Bogusława Szczotka, Urszula Spulna, Regina Synówka, Małgorzata Tyszecka. Wśród gości obserwujących zmagania „omnibusów” wiedzy regionalnej byli m.in.: dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad konkursem sprawował Starosta Maciej Stefański, który ufundował nagrody Grand Prix dla najlepszej szkoły, którą otrzymało I Liceum Ogólnokształcące z Brzegu.

Tematem konkursu była wiedza z wielu dziedzin (samorząd, kultura, historia, geografia, zabytki, przyroda) w obszarze powiatu brzeskiego. Poziom tego renomowanego konkursu był bardzo wysoki, a uczniowie przygotowani perfekcyjnie. Po ostrej rywalizacji (z dwukrotną dogrywką), punktacja przedstawiła się następująco: I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu (Piotr Bodura, Patrycja Rozborska, Monika Abramek), II miejsce – Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie (Małgorzata Lasek, Piotr Pawlita, Mateusz Włodek), III miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące z Brzegu (Ewa Kurpiel, Dominika Piasecka, Ewelina Tomczyk).

Zawodnicy otrzymali cenne nagrody (kina domowe, aparaty cyfrowe, radioodtwarzacze CD), ale najważniejsze są nie nagrody, ale wiedza, jaką obecnie dysponują. Wiedza ta jest w dorosłym życiu bardzo użyteczna i często wykorzystywana. Wśród laureatów konkursów z ubiegłych lat są ludzie osiągający w młodym wieku duże sukcesy, tak jak na polu literatury współczesnej – autor książki „Brzeżanie” Paweł Pawlita czy pracy samorządowej i lokalnego życia politycznego – Wojciech Komarzyński.
Wśród zespołów szkół, które od lat osiągają najwyższe lokaty w konkursie wiedzy o powiecie brzeskim jest Zespół Szkół Rolniczych w Żłobiźnie. Na VIII konkursie znów zajęli II miejsce. Doceniając te sukcesy w br. gospodarz terenu, na którym szkoła funkcjonuje – Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit – postanowił ufundować dla szkoły nagrodę specjalną – zestaw telewizji satelitarnej, który będzie na pewno doskonałym materiałem edukacyjnym dla młodzieży. Rola gminy Skarbimierz w tym roku jest większa, gdyż konkurs w sposób dowcipny i z ogromną swadą poprowadził kierownik Domu Kultury ze Skarbimierza Jacek Ochmański.
W podsumowaniu konkursu jury podkreśliło ogromną wiedzę zawodników, a także duże zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie drużyn konkursowych.
 

Rzecznik Prasowy Starosty

 

PYTANIA KONKURSOWE 2010

SAMORZĄD

 2010 rok
 
 1. Podaj nazwy powiatów, z którymi powiat brzeski ma podpisaną umowę o współpracy partnerskiej.
 
 1. Która z gmin powiatu brzeskiego ma największy obszar terytorialny, a która najmniejszy?
 
 1. Wymień pełne nazwy co najmniej dwóch szkół ponadgimnazjalnych, które funkcjonują w powiecie brzeskim poza miastem Brzeg
 
 1. Ile kolorów występuje w herbie powiatu brzeskiego?
 
 1. Podaj imię i nazwisko dyrektora Muzeum Piastów Śląskich.
 
 1. Ile kadencji Henryk Mazurkiewicz sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego i kim jest z zawodu?
 
 1. W 2009 r. i 2010 r. starosta Maciej Stefański odznaczył medalem X – lecia powiatu brzeskiego 3 osoby zasłużone dla powiatu, podaj nazwiska co najmniej jednej z nich
 
 1. Z ilu radnych składa się Rada Powiatu Brzeskiego i jakim jest organem?
 
 1. Wymień tytuły brzeskiej prasy lokalnej.
 
 1. W którym z Wydziałów Starostwa Powiatowego w Brzegu wyrobisz następujące dokumenty: prawo jazdy, wypis z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę.
 
 1. Podaj imię i nazwisko najstarszego w Brzegu pracującego zawodowo pedagoga
 
 1. W jakim trybie wybierany jest starosta a w jakim burmistrz?
 
 1. Podaj nazwę dwóch służb mundurowych, które podlegają pod powiat.
 
 1. Podaj przybliżoną datę najbliższych wyborów samorządowych (miesiąc, rok)
 
 1. Patronem którego brzeskiego gimnazjum jest Józef Piłsudski
 
 1. Podaj nazwę co najmniej jednej gazety funkcjonującej w gminie Grodków

 

Historia
2010
 
 1. Czy w Brzegu były wykonywane utwory autorstwa Fryderyka Chopina za jego życia?
Jeśli tak to podaj nazwisko wykonawcy.
 
 1. Wymień co najmniej dwie miejscowości powiatu brzeskiego, w których ulice nazwano imieniem Fryderyka Chopina.
 
 1. Z której miejscowości powiatu brzeskiego pochodził warszawski nauczyciel Fryderyka Chopina i jak się nazywał?
 
 1. W której miejscowości powiatu brzeskiego znajdowały się dawne fortyfikacje obronne?
   
 1. W którym roku i w jakiej miejscowości powiatu brzeskiego miała miejsce bitwa, która przeszła do historii Europy?
 
 1. Czy na terenie powiatu brzeskiego znajdują się resztki wiatraków? Jeśli tak, to wymień co najmniej jedną miejscowość, w której się znajdują.
 
 1. Na jakim zabytku historycznym i z którego wieku utrwalono w języku łacińskim i niemieckim słynną dewizę księcia brzeskiego Jerzego II, rozpoczynającą się słowami: „Jedni budują dla nas, my dla potomności…”
 
 1. Z jakim władcą i z jaką miejscowością powiatu brzeskiego związane są początki uprawy ziemniaka?
 
 1. W jakiej miejscowości powiatu brzeskiego funkcjonowała do niedawna cukrownia?
 
 1. Jakie wyobrażenia godła są podstawowym elementem herbów miast powiatu brzeskiego?
 
 1. Czy w okresie istnienia Księstwa Brzeskiego /1311-1673/ funkcjonowały mennice na terenie obecnego powiatu brzeskiego? Jeśli tak, to wymień przynajmniej jedną miejscowość.
 
 1. Do jakiej diecezji kościoła rzymsko-katolickiego należy powiat brzeski?
 
 1. Wymień co najmniej trzy miejscowości średniowieczne powiatu brzeskiego, gdzie znajdują się w kościołach polichromie.
 
 1. Czy na terenie obecnego powiatu brzeskiego wydobywano złoto? Jeśli tak, to w której miejscowości?
 
 1. Czy na terenie obecnego powiatu brzeskiego odkryto pokłady węgla kamiennego? Jeśli tak, to w której miejscowości?
 
 1. W którym roku obszar dawnego Księstwa Brzeskiego został włączony do Królestwa Pruskiego?
 

GEOGRAFIA
2010
 
 1. Jakie skały występujące w powiecie brzeskim były wykorzystywane do produkcji ceramicznej?
 
 1. Jaki typ jezior występuje w powiecie brzeskim?
 
 1. Ujścia których dopływów Odry znajdują się w okolicy Brzegu?
 
 1. Wymień skały wykorzystywane w budownictwie drogowym i zdobnictwie w powiecie brzeskim.
 
 1. W którym wieku na terenie powiatu brzeskiego wystąpiły trzęsienia ziemi?
 
 1. Gdzie na terenie powiatu brzeskiego występują lasy łęgowe?
 
 1. Gdzie dokładnie znajduje się Wał Łosiowski?
 
 1. Podaj w przybliżeniu do 1m najwyższy punkt powiatu brzeskiego i powiedz gdzie się znajduje.
 
 1. Czy Stobrawski park Krajobrazowy znajduje się na terenie powiatu brzeskiego, jeśli tak, to ile zajmuje hektarów (w przybliżeniu do 1 ha).
 
 1. Wymień trzy gatunki ptaków chronionych, występujących w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 
 1. Wymień co najmniej dwa rezerwaty przyrody znajdujące się w północnej części powiatu brzeskiego.
 
 1. Podaj pochodzenie nazwy rezerwatu „Kokorycz”.
 
 1. Ile pomników przyrody z powiatu brzeskiego jest wpisanych do rejestru wojewódzkiego?
 
 1. Na terenie powiatu brzeskiego występują 2 z 3 roślin chronionych, zagrożonych wyginięciem w Europie. Wymień je.
 
 1. Wymień co najmniej dwa miejsca gdzie w powiecie brzeskim występują krzyże pokutne.
 
 1. Wymień co najmniej trzy sołectwa znane z gospodarstw agroturystycznych.

 

KULTURA
 2010 rok
 
 1. Podaj nazwę zespołu, który wystąpił w 2009/2010 r. w czasie sylwestra w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu?
 
 1. Jakie zespoły prezentują się na cyklicznym konkursie p.n. Herody organizowanym przez Dom Kultury w Lewinie Brzeskim?
 
 1. Tablicę poświeconą, któremu z księży odsłonięto w 2009 r. w Brzegu?
 
 1. Podaj nazwę festiwalu piosenki patriotycznej, która odbywa się cyklicznie w Gminie Olszanka
 
 1. Gdzie mieszkał Józef Elsner i czyim był nauczycielem?
 
 1. Czyj pomnik stoi na brzeskim Placu Niepodległości?
 
 1. Podaj pełną nazwę targów organizowanych po raz 10 w 2010 r. w Krzyżowicach
 
 
 1. Podaj nazwę zespołu folklorystycznego działającego przy Ośrodku Kultury w Gminie Skarbimierz.
 
 1. „Laurentianum” to impreza studencka organizowana przez jaką szkolę?
 
 1. Podaj nazwę brzeskiego stowarzyszenia zajmującego się haftowaniem.
 
 1. Podaj jakie niemieckie miasto wspólpracuje z Gminą Grodków
 
 1. Co miesiąc na Zamku Piastów Śląskich odbywają się koncerty pianistyczne podaj ich nazwę.
 
 1. Podaj nazwę teatru prowadzonego przez Dorotę Herman w BCK.
 
 1. Podaj nazwy co najmniej dwóch zespołów, które działają w Klubie Garnizonowym w Brzegu.
 
 1. Jaką imprezę kulturalną związaną z poezją organizuje corocznie Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich?
 
 1. W której gminie powiatu brzeskiego odbywają się co roku zloty czarownic i wiedźm połączone z zabawą.
 
 
 
 
Wydrukuj stronę