Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż Powiat Brzeski pozyskał dodatkowe środki finansowe Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 250.000 zł na realizację projektu „Krok do sukcesu” w ramach programu aktywizacji bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy).

Pozyskane środki zostaną w większości przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych stanowisk pracy – ok. 11-12 nowych miejsc pracy oraz na szkolenia bezrobotnych.
               Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Brzegu, pok. nr 10 na I p. tel. 774441390-92 wew. 135 w sprawie doposażenia stanowisk pracy oraz w pok. nr 1 na parterze w sprawie szkoleń tel. 774441390-92 wew. 159.

 

 
                                                                                                                  Dyrektor

 

                                                                                             Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                                          w Brzegu

 

                                                                                                            Zbigniew Kłaczek
Wydrukuj stronę