UWAGA BEZROBOTNI TWOJA SZANSA !!!

 

 

 

DOTACJE PO 40 000 PLN

 

 

 

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU SYTEMOWEGO DZIAŁANIE 6.2.

 

 

 

“PO KLucz do biznesu 2!”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, informuje że termin II naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu systemowego “PO Klucz do biznesu 2!” w ramach Działania 6.2 będzie zamieszczony przez WUP w Opolu na stronie internetowej www.poklucz.wup.opole.pl. (przewidywany termin naboru od 3.09.2012r  do 14.09.2012r).

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres, co najmniej 3 miesięcy (ostateczny termin rejestracji w PUP Brzeg,   tj. 10 sierpnia 2012r), które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

 

 

Udział w projekcie umożliwia uzyskanie:

 

·       dotacji inwestycyjnych na uruchomienie własnej działalności w kwocie do 40 000 PLN,

 

·       wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od momentu podpisania Umowy                            na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700 PLN.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dotyczące Projektu udostępniono na stronie internetowej www.poklucz.wup.opole.pl.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu i kontroli “PO KLucz do biznesu 2!” Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, pok. 10, I piętro, tel. kontaktowy: 077/ 444 13 90 wew. 135

 

Sprawę prowadzą:

 

Agnieszka Sidorowicz-Boratyńska Inspektor – specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli oraz

 

Tomasz Mordal – Referent – specjalista ds. Obsługi biura projektu i kontroli

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!
Wydrukuj stronę