Od 15 lutego br. msze wieczorne w kościele p.w. św. Mikołaja przełożone są na godzinę 18.00. W związku z tym msze okolicznościowe w 2012 r. zaplanowane na godz. 18.30 będą odbywały się pół godziny wcześniej.
Pełnomocnik Starosty ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Wydrukuj stronę