Nowocześnie wyposażony, wygodny dla krwiodawców, estetyczny i spełniający najwyższe standardy. Regionalny Punkt Krwiodawstwa w Brzeskim Centrum Medycznym, bo o nim mowa po ponad dwudziestu latach doczekał się generalnej modernizacji. W uroczystym otwarciu nowej siedziby brzeskiego krwiodawstwa uczestniczyła Iwona Rajca – Biernacka, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Krzysztof Konik, władze samorządowe reprezentowane przez Starostę Brzeskiego Macieja Stefańskiego i Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Kierownik Oddziału RCKiK w Brzegu lek. med. Katarzyna Weiner-Szokalska, Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Walerian Twardzik, a także licznie przybyli goście. Jak podkreśla dyrektor opolskiego krwiodawstwa Iwona Rajca – Biernacka standardy jakości w zakresie poboru, przetwarzania i wydawania krwi już wcześniej spełniały standardy europejskie, a od teraz, placówka będzie spełniała te standardy również pod względem wizualnym i organizacyjnym. Brzeskie krwiodawstwo i krwiolecznictwo to powód do dumy. Każdego roku w Brzegu oddanych zostaje ponad 2,5 tys. litrów krwi. To efekt zarówno dobrze funkcjonującego punktu pobrań krwi i życzliwego personelu, ale także sprawnie działającego oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu, które w promocję krwiodawstwa i krwiolecznictwa nieustannie wkłada wiele serca i pracy. W brzeskiej stacji poboru krwi pobiera się najwięcej tego życiodajnego leku w skali całego województwa opolskiego. Wszyscy są przekonani, że teraz dane będą jeszcze bardziej imponujące, kiedy pacjentów dodatkowo będzie zachęcał komfort, jaki mogą zastać w placówce. Wojciech Komarzyński rckik (2)

Wydrukuj stronę