Uroczystość otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

25 stycznia Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM otworzyło oficjalnie Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to kolejna, obok Warsztatów Terapii Zajęciowej, placówka dla osób wymagających wsparcia, aktywizacji i opieki. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia o charakterze gminnym dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz psychicznie chorych. Głównym celem tej jednostki jest zwiększenie ich samodzielności i zaradności życiowej, a także integracja społeczna.
W uroczystym otwarciu placówki udział wzięli m.in. Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański i Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Wydrukuj stronę